הספר אחזור מידע

הספר Information Retrieval של  C.J. van RIJSBERGEN

הספר INFORMATION RETRIEVAL של C. J. van RIJSBERGEN יצא לאור לפי יותר מעשרים שנה אבל עדיין מהווה בסיס טוב להבנת עולם אחזור המידע של ימינו. פרויקט תרגום הספר שנעשה ברובו ע"י סטודנטים מהתמחות מערכות מידע בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בי...