חדשות... ישנות

הוספת כתבה לאתר

יש באפשרותך להוסיף כתבה לאתר, יש להקיש על הקישור בתחתית המסך ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. כל החומרים צפויים לעריכה. במדה ואתה ממליץ על כתבה שהתפרסמה במקום אחר, נא ציין פרטים מלאים כולל קישור למקור הכתבה וכן העתק במדוייק את הכתבה ממקורה. כתבות שאי...

הצעת חסות לקבוצה

עפר דרורי 27.05.2008
הצעת חסות לקבוצה

קבוצת העניין אחזור טקסט פועלת באופן התנדבותי מאז היווסדה. בעבר היו לקבוצה נותני חסות שסייעו בפעילות הקבוצה השוטפת. אנו מחפשים נותן חסות לקבוצה לצרכים אלה. גוף או חברה המעוניינים לסייע בתחום זה מוזמנים לפנות ליו"ר הקבוצה עפר דרורי באמצעות דוא"ל off...


הצעות עבודה, דרושים ופרסום

עפר דרורי אתר SIGTRS 07.08.2007
הצעות עבודה, דרושים  ופרסום

בחלון זה ניתן להכניס מידע ולוגו על ארגונים וחברות המחפשים או מציעים מקומות עבודה וכן פרסומים שונים כמו כנסים, פרסומים מסחריים מקצועיים וכדומה. לפרטים ניתן לפנות לעפר בדוא"ל offerd@gmail.com