SIGTRS - המפגש הבא     Next meeting

במסמך זה ניתן פירוט על המפגש הקרוב של הקבוצה וכן תאריכי המפגשים לשנה הבאה. כל המפגשים מתקיימים בשע"ם בשעה 1400 בירושלים (רח' פועלי צדק 4, אזור התעשייה תלפיות). המפגשים ללא תשלום אך ההרשמה חובה. חובה להיות רשומים ברשימת התפוצה של הקבוצה כדי להשתת...

על אודות הקבוצה

קבוצת העניין "אחזור מידע וטקסט" (SIGTRS) מהווה פורום לאנשי מקצוע העוסקים בתחום אחזור המידע והטקסט וטכנולוגיות קשורות.הקבוצה הוקמה בדצמבר 1994. אנשי המקצוע הם מפתחים (מנתחי מערכות, תוכניתנים ועוד) ו/או משתמשים או מנהלי מערכות מידע. הקבוצה נפגשת מס...

קובץ תקצירים כנס חצי היובל קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט SIGTRS, אוקטובר 2018

קובץ תקצירים כנס חצי היובל קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט SIGTRS, אוקטובר 2018

1996 - צילום מפגש הקבוצה בטכנולוגיה "חדשנית" במצלמת אינטרנט

בדף זה יש פירוט למפגשי הקבוצה שהיו בעבר החל מתחילת פעילותה של הקבוצה בשנת 1994. הרשימה כוללת את תאריך המפגש ושמות ההרצאות והמרצים.

איתור ישויות מתוך אוכלוסייה רחבה

מטרת מערכת האיתורים להצמיד את המידע המתקבל לישות הנכונה, מערכת האיתורים משתמשת במאגרי מרשמים חוקיים שונים המתקבלים ממספר גורמים.

הספר Information Retrieval של C.J. van RIJSBERGEN

הספר INFORMATION RETRIEVAL של C. J. van RIJSBERGEN יצא לאור לפי יותר מעשרים שנה אבל עדיין מהווה בסיס טוב להבנת עולם אחזור המידע של ימינו. פרויקט תרגום הספר שנעשה ברובו ע"י סטודנטים מהתמחות מערכות מידע בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בי...

גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 6, יוני 2015

מטרת מסמך לזה להגדיר טבלת קריטריונים לצורך השוואה בין מנועי חיפוש לאחזור טקסט. עם הגידול במאגרי המידע ובכמויות המידע המילולי בהן (בעיקר טקסטים שאינם מפורמטים) עולה הצורך בכלים / מוצרים אשר ינהלו את המידע הרב הזה. ניהול טקסטים חופשיים בצורה איכותית...

הצעת מאמרים והרצאות

אנשי מקצוע, נציגי חברות וכו' מוזמנים להגיש מאמרים / עבודות / תאורי מוצרים / רעיונות או תקצירים בתחום אחזור טקסט, אחזור מידע וטכנולוגיות קשורות לפרסום בעלון הקבוצה וכן הצעה להרצאה בפני הקבוצה. המאמרים לא עוברים שיפוט והם מתפרסמים עפ"י שיקול דעת הע...

רשימת תפוצה     Mailing list

פרטים על רשימת התפוצה, כיצד להצטרף לרשימה, לצאת ממנה ועוד.

קישורים לאתרים בתחום     Links to other sites

קישורים לאתרים בתחום אחזור מידע.

 
הצעת חסות לקבוצה

קבוצת העניין אחזור טקסט פועלת באופן התנדבותי מאז היווסדה. בעבר היו לקבוצה נותני חסות שסייעו בפעילות הקבוצה השוטפת. אנו מחפשים נותן חסות לקבוצה לצרכים אלה. גוף או חברה המעוניינים לסייע בתחום זה מוזמנים לפנות ליו"ר הקבוצה עפר דרורי באמצעות דוא"ל off...

 
הצעות עבודה, דרושים ופרסום עפר דרורי אתר SIGTRS