קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש

גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 6, יוני 2015

מטרת מסמך לזה להגדיר טבלת קריטריונים לצורך השוואה בין מנועי חיפוש לאחזור טקסט. עם הגידול במאגרי המידע ובכמויות המידע המילולי בהן (בעיקר טקסטים שאינם מפורמטים) עולה הצורך בכלים / מוצרים אשר ינהלו את המידע הרב הזה. ניהול טקסטים חופשיים בצורה איכותית...

גלופה למסמך הקריטריונים גרסה 5 - מסמך נילווה

מבנה PDF לגלופת מסמך הקריטריונים גרסה 5


גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

מצורפת גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009. מטרת הגלופה לסייע לגופי מחשוב שנזקקים למנוע חיפוש למערכות המידע שלהם וצריכים לבצע השוואה בין מוצרים קיימים. גרסה זו שימשה גופים רבים לפני ביצוע מכרז על מנועי חיפוש. הערות והצעות ל...


גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 4, יולי 2005

מצורפת גלופה למסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 4 יולי 2005. מטרת הגלופה לסייע לגופי מחשוב שנזקקים למנוע חיפוש למערכות המידע שלהם וצריכים לבצע השוואה בין מוצרים קיימים. גרסה זו שימשה גופים רבים לפני ביצוע מכרז על מנועי חיפוש. הערות והצעות...