עלון SIGTRS

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כב' - דצמבר 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כב' - דצמבר 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

רשמים משולחן עגול בנושא Web 2.0 לצורך ניהול ידע ארגוני

סיכום רשמים מדיון ב שולחן עגול בנושא שימוש בכלי Web 2.0 לצורך יוזמות ניהול ידע פנים ארגוניות. התובנה המרכזית: הכלי הבולט ביותר שהוזכר בדיון היה ה-Wiki, יותר מבלוגים, RSS, רשתות חברתיות וכד'. משתתפי הדיון ציינו את ה-Wiki ככלי בעל פוטנציאל הגבוה היו...

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ו - קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ו - קובץ מלא להורדה

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים - עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים, עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS