אחזור טקסט

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 2 כרך ט"ז - קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 2 כרך ט"ז - קובץ מלא להורדה

אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים, עלון קבוצת עניין אחזור טקסט SIGTRS