קול קורא

הצעת מאמרים והרצאות

עפר דרורי 26.08.2011
הצעת מאמרים והרצאות

אנשי מקצוע, נציגי חברות וכו' מוזמנים להגיש מאמרים / עבודות / תאורי מוצרים / רעיונות או תקצירים בתחום אחזור טקסט, אחזור מידע וטכנולוגיות קשורות לפרסום בעלון הקבוצה וכן הצעה להרצאה בפני הקבוצה. המאמרים לא עוברים שיפוט והם מתפרסמים עפ"י שיקול דעת הע...

CFP - Call For Papers & Lectures

Offer Drori 25.08.2011
CFP - Call For Papers & Lectures

Professionals in the subject of the group invited to submit papers, works, products description, ideas or ectures to be published in SIGTRS bulletin and in SIGTRS site. Please send your submission to the chairman of the group - offerd@gmail.com. ...


הוספת כתבה לאתר

יש באפשרותך להוסיף כתבה לאתר, יש להקיש על הקישור בתחתית המסך ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. כל החומרים צפויים לעריכה. במדה ואתה ממליץ על כתבה שהתפרסמה במקום אחר, נא ציין פרטים מלאים כולל קישור למקור הכתבה וכן העתק במדוייק את הכתבה ממקורה. כתבות שאי...