אונתולוגיה

Web 3.0 מעבר לפינה – טכנולוגיות סמנטיות באינטרנט ובארגונים

חזון ה Semantic Web מבטיח עולם חדש של יכולות איחזור, שימוש, היסק ואטומציה של מידע. במשך שנים, היו רעיונות אלה נחלתם של חוקרים מן האקדמיה ושל עתידנים, אולם בשנתיים האחרונות, עם התגבשות הסטנדרטים בתחום ותמיכתן של יאהו!, מיקרוסופט,גוגל,אוראקל ואחרות ...