Web 3.0 מעבר לפינה – טכנולוגיות סמנטיות באינטרנט ובארגונים

אורן יוסיפון ורוני חזקיה 14.01.2010 05:16
Web 3.0 מעבר לפינה – טכנולוגיות סמנטיות באינטרנט ובארגונים - Web3.0 - טכנולוגיות סמנטיות - אונתולוגיה - חיפוש סמנטי - ייצוג ידע - היתוך ידע


חזון ה Semantic Web מבטיח עולם חדש של יכולות איחזור, שימוש, היסק ואטומציה של מידע. במשך שנים, היו רעיונות אלה נחלתם של חוקרים מן האקדמיה ושל עתידנים, אולם בשנתיים האחרונות, עם התגבשות הסטנדרטים בתחום ותמיכתן של יאהו!, מיקרוסופט,גוגל,אוראקל ואחרות ביוזמות הקשורות ל Semantic Web , ישנם יותר ויותר כלים ופרויקטים, הן פנים-ארגוניים והן באינטרנט, העושים שימוש בטכנולוגיות סמנטיות. מהות החזון והטכנולוגיות העומדות מאחוריו הינה לאפשר למחשבים להבין את מהות המידע המוצג באינטרנט מעבר לאוסף התוים המוצג בכל דף. בצורה כזו, יתאפשר שימוש באפליקציות וסוכנים חכמים אשר יעשו שימוש וייצרו אינטראקציה על-פי משמעות המידע ולא רק על פי הייצוג הסינטקטי שלו. בשילוב מערכות היסק, יכולות עיבוד שפה, והגברת מעורבות המשתמשים בתיוג וסיווג מידע, אנו עתידים לפגוש מערכות אחזור המבינות את מטרת החיפוש שלנו ומציגות את התוצאות בהתאם. ניצנים ראשונים של יכולות אלה ניתן לפגוש באינטרנט כבר היום, אולם עיקר השימוש בטכנולוגיות סמנטיות נעשה כיום בתוך ארגונים. גופים שונים עתירי מידע וידע גילו כי שימוש בטכנולוגיות סמנטיות עבור איחוד מידע ממקורות שונים, תיוג מידע ואחזור - נושא פרי, ובתעשיות מסוימות (חברות פארמה וביוטכנולוגיה, גופי מודיעין ואכיפה למשל) נעשה כבר היום שימוש אינטנסיבי בטכנולוגיות אלה. במאמר זה נתאר את חזון ה-Semantic Web, את הטכנולוגיות העומדות מאחוריו ואת התועלות הצפויות מהן. כמו כן, נסקור שימושים קיימים של טכנולוגיות אלה בארגונים ובאינטרנט וננסה לתאר מה צופן לנו העתיד הקרוב מכיוון זה.

הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה