ממשק שפה טבעית בעברית למסדי נתונים יחסיים, אלי גור

01.10.1995 19:37

attachment 12-gur101995.pdf