ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, אורי אלגם

01.05.1996 18:45
attachment 21-zahal051996.pdf