אחזור מידע המבוסס על תוכן תמונות במסמך, יוני שטרן ואבי עזרא

03.07.1997 19:05
attachment 32-iota.pdf