הסבת מערכת ארכיון צה"ל ממחשב WANG למחשב HP תחת UNIX , בני דננברג

01.02.1998 20:26