למה כל כך קשה לכתוב בעברית, יונתן רוזן

03.05.1999 20:48
attachment 52-qashetab.pdf