זיהוי מתמיד של מידע ברשת (כתובות קבועות של מידע ברשת), בועז חן

02.01.2000 20:56
attachment 61-urn.pdf