ממשק חלונאי אחד לטקסטים בסביבות עבודה שונות, ישראל מבשב, כוכבה טל

02.01.2001 23:15