טיפול בנושא השמות ביד ושם, אלכס אברהם

15.06.2003 01:02
attachment 92-names-yad-vashem.pdf