איתור נושא מסמך בצורה אוטומטית תוך שימוש במילים נפוצות, עפר דרורי

07.06.2004 01:57
attachment 102-drori032004h-4.pdf