הצגת תוצאות חיפוש במערכות אחזור מידע תוך שימוש באלמנטים שונים לייצוג המסמכים - מחקר שימוש, עפר דרורי

05.01.2005 02:01

attachment 111-drori102004h-2.pdf