המרת שאילתות בשפה טבעית לשאילתות SQL , נועה אופק, עפרי דר

06.01.2005 02:02

attachment 111-natural2sql.pdf