מערכת מודולרית לכריית מידע מטקסט, יזהר רגב, מאיה גורודצקי ורונן פלדמן

05.01.2006 02:54
attachment 121-mining-h.pdf