מיפתוח אוטומטי מול מיפתוח ידני בסביבה משרדית: בחינה השוואתית, תמי רוזנברג

05.01.2007 03:05

attachment 131-indexing_short.pdf