ניהול ידע בחקירות

נמרוד בלומקין 27.10.2011 02:50
ניהול ידע בחקירות


חקירות פליליות מתחלקות באופן קטגורי לשתיים חקירות גלויות – חקירות שנובעות בעקבות תלונה (למשל חקירת אונס) שבה גוף האכיפה מברר את העובדות הקשורות לתלונה ומנסה להגיע לחקר האמת. בחקירה כזו יש זיהוי מראש של האירוע עליו הוגשה התלונה ועבודת גוף האכיפה מבוססת על הוכחת העבירה. חקירות סמויות – במקרים רבים אין למעורבים מניע להתלונן (למשל עבירות כנגד המדינה) ואחריות גוף האכיפה היא לזהות את העבירה (פעילות חשיפה). בתהליך החקירתי הזה ישנו תהליך של איסוף מקדמי שמטרתו זיהוי העבירה והתמקדות בנושאים בהם נדרשת פעילות האכיפה. התהליך החקירתי הוא תהליך של איסוף ראיות שנדרשות להיות מוצגות בבית המשפט בצמוד לתזה חקירתי קוהרנטית לגבי מהות העבירה שהתבצעה.ניהול ידע בחקירות

 

נמרוד בלומקין

www.enforsee.com

 

חקירה הינה אוסף של שיטות וטכניקות שבהם פשעים נלמדים ופושעים נתפסים (אנציקלופדיה בריטניקה).

רקע

חקירות פליליות מתחלקות באופן קטגורי לשתיים

חקירות גלויות – חקירות שנובעות בעקבות תלונה (למשל חקירת אונס) שבה גוף האכיפה מברר את העובדות הקשורות לתלונה ומנסה להגיע לחקר האמת. בחקירה כזו יש זיהוי מראש של האירוע עליו הוגשה התלונה ועבודת גוף האכיפה מבוססת על הוכחת העבירה.

חקירות סמויות – במקרים רבים אין למעורבים מניע להתלונן (למשל עבירות כנגד המדינה) ואחריות גוף האכיפה היא לזהות את העבירה (פעילות חשיפה). בתהליך החקירתי הזה ישנו תהליך של איסוף מקדמי שמטרתו זיהוי העבירה והתמקדות בנושאים בהם נדרשת פעילות האכיפה.

התהליך החקירתי הוא תהליך של איסוף ראיות שנדרשות להיות מוצגות בבית המשפט בצמוד לתזה חקירתי קוהרנטית לגבי מהות העבירה שהתבצעה.

בדרך כלל חקירות סמויות הינן חקירות גדולות בגלל התהליך האיסופי הארוך שמטרתו התמקדות בעבירה באם נעשתה.

בחקירות גדולות, קיימות בעיות מהותיות בניהול הידע הנצבר בחקירה. הפעילות האיסופית מתבצעת לאורך זמן, המידע הנאסף הוא רב וכמות המעורבים בחקירה היא גדולה. במקרים רבים העבירות עצמם מתוחכמות והעבריינים מבצעים פעולה של הסתרה מתוחכמת של העבירות – למשל הכללה של פעילות הלבנת הון בתוך הפעילות העסקית הלגיטימית. המורכבות של החקירה גדולה גם באופן אנדוגני מכיוון שעל מנת להתמודד עם כמויות החומר הגדולות נבנה צוות חקירה גדול שעוסק בנושא. כשצוות גדול עוסק בנושא שאינו מסוגל להיות מוכל בתפיסה של אדם אחד נדרשים כלים לארגון המידע.

רוב הכלים לארגון המידע בחקירות מתבססים על סידור תיק החקירה במתאר דומה לסידור המסורתי הקיים במבנה של תיקים ומסמכים וירטואליים כשהידע הנצבע אצל החוקרים נבנה ומוחזק בכלים הרגילים של מסמכי מעבד תמלילים ומצגות.

כלים אלו אינם מספיקים בחקירות גדולות מכיוון שאינם מספקים את הקישור הראייתי למסמכי הראיות המצטברות בחקירה ואינם מאפשרים הבניה ומדידה של התהליך החקירתי.

מדידה של תהליך חקירתי היא אתגר משמעותי כמו מדידה של כל עבודה שהיא פעילות עתירת ידע אחרת. מערכת ניהול הידע החקירתי מנסה להתמודד עם אתגרים אלו.

תפיסת הפתרון

נבנתה אונטולוגיה פשוטה המגדירה אובייקטים כלליים המשותפים לכלל החקירות. אובייקטים אלו כגון פעילות, ישות משפטית, קשר, ורכוש נגישים לחוקרים מתוך גרף. שבו הם יכולים ליצור את האובייקטים ולקשר אותם בסכמה גראפית. בעזרת סכמה זו מתאר החוקר את המתאר העובדתי שלדעתו מייצג את הפעילות של העבירה וסביבתה.

בפועל עמדו לפנינו שתי אפשרויות לבצע סיוע לכתיבה של החוקר. האחת על ידי שימוש בטכנולוגיות של היפר-טקסט והשניה שנבחרה בעזרת ייצוג גראפי. הסיבה לבחירה בייצוג הגראפי הייתה ניסיון להימנע מכתיבת מסמכים בעלי יומרות משפטיות ולאפשר לחוקרים להתרכז בייצוג העובדתי בלבד ולא בניסוחים.

בתוך חקירה יתכנו מספר ייצוגים למידע – ייצוגים אלו מתארים אפשרויות שונות להסברים לפעילות הקשורה לעבירה.

כל אובייקט השייך לחקירה צריך להסתמך על ראיה כלשהי ובאחריות המשתמש לחבר גראפית את האובייקטים שהוא יוצר בגרף לראיות שנאספות במערכת. במסגרת הקישור המתבצע מתאר החוקר את התימוכין של הראיה בייצוג הגראפי של האובייקט. ייצוג זה מתבצע בהתאם לעקרונות שהתווה סטפן טולמין (Toulmin 1958) במאמריו לגבי לוגיקה הצהרתית.

יתרונות

הייצוג גראפי לאובייקטים בחקירה מעודד דחיסה של תיאור העבירה במקום מלל מרובה המתאר את הפעילות.

המידע זמין לכלל החברים בצוות החקירה ומכיוון שהאובייקטים והראיות המקושרות אליהן זמינות לכלל המשתמשים במסגרת חקירה אחת, המערכת תומכת בשיתוף מידע.

מכיוון שישנה הבניה של המידע והידע הנאסף בחקירה ישנה אפשרות למדוד את ההתקדמות בחקירה ואת פערי הראיות הנאספות במסגרתה לאור כלל מחזור החיים שלפעמים נמדד בשנים.

מכיוון שהמערכת חושפת את התובנות של החוקר לגבי עוצמת התמיכה של הראיות בתיאור המקרה המיוצג. ישנה התייחסות ואפשרות למשוב של הגורמים המשפטיים המעורבים לגבי משתנים שכיום הם סובייקטיביים ומוסתרים בתוך הניסוחים הטקסטואליים.

תיאור טכני

המערכת מומשה בטכנולוגיות של MS .net בסביבת ווב כשכלי בניית הגרף פותח בעזרת Silverlight.

נתוני ראיות ומטה-דאטה הקשור לראיות נשמרים במאגר של Share point והאובייקטים הלוגים המנוהלים במסגרת החקירה נשמרים בבסיס נתונים רלציוני SQL2005.

מלבד שירותי ייצוג הידע בגרף קשרים המערכת מספקת לחוקרים כלים לסריקת נתוני הראיות למערכת וקישורם לאובייקטים הלוגיים, כמו גם שירותים של חיפוש וקטלוג של המידע הנצבר בהתאם לתהליכי העבודה בחקירה תחת תשתית ניהול מסמכים של Ms Share point.

מימוש

המערכת מוטמעת בצוותי חקירות גדולים ומטפלת בעשרות חקירות עם מאות משתמשים וטרה בייטים של נתוני ראיות.

_______________
מצגת ההרצאההוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה