חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ד חוברת 2 - דצמבר 2017

עפר דרורי 19.12.2017 21:16
חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ד חוברת 2 - דצמבר 2017


חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ד חוברת 2 - דצמבר 2017
attachment 0-242-news.pdf