Data Virtualization חיפוש ושילוב נתונים ארגוניים לצורכי ניתוח ודיווח

בוריס מרגולד 26.04.2018 02:34
Data Virtualization חיפוש ושילוב נתונים ארגוניים לצורכי ניתוח ודיווח


הוצגה הטכנולוגיה המאפשרת לאסוף מידע מרחבי הארגון כדי לאפשר חיפוש אינטגרטיבי במקום אחד המרכז עבורנו את כלל הנתונים מתוך הארגון.הוצגו גם יישומים שהשיטה לא יעילךה עבורם כמו עיבוד מידע נדרש לפ ני הצגתו.דטה וירטואליזציה – גישה בניהול נתונים שמאפשרת למערכות ומשתמשים לגשת לנתונים ללא פרטים טכניים על מקורות הנתונים - כמו מבנה הנתונים, מיקום פיזי ברשת. המערכות מספקות גישה אחודה לכל מקורות הנתונים.

מערכות לדטה וירטואליזציה מספקות את היכולות הבאות

 • הפשטה-אבסטרקציה של היבטים טכניים של נתוני מקור כמו: מיקום, מבנה נתונים , API, שפה לגישת נתונים טכנולוגיה לשמירת הנתונים

 • גישה וירטואלית לנתונים-גישה למקורות נתונים מגוונים ממקום לוגי אחד

 • טרנספורמציה - טרנספורמציה של נתונים, כולל שיפור איכות הנתונים, שינוי צורתו.

 • איגוד נתונים-שילוב נתונים ממקורות נונים שונים ובסיסי נתונים שונים

 • הפסקת הנתונים-שיתוף הנתונים באמצעים שונים

היתרונות בשימוש במערכת לווירטואליזצית נתונים

 • הורדת כמות שגיאות בהעברת נתונים

 • הורדת כמות העבודה בגלל העדר צורך להעביר נתונים

 • מהירות בגישה לנתונים בזמן אמת

 • הורדת זמני פיתוח ותמיכה

 • הורדת כמות הדיסקים לשמירת הנתונים

חסרונות אפשריים

 • יכולת להשפיע על זמני תגובה של מערכות מקור

 • לא מתאים לניתוח נתונים היסטוריים-לצורך זה מחסן נתונים מתאים יותר

מצגת ההרצאה
הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה