אבן גבירול פינת אלתרמן - ייצור שירה אוטומטי ברוח התקופה

חנית חכים, בר תמיר 02.01.2021 21:45
נתן אלתרמן

נתן אלתרמן


ייצור של טקסט כמו: תרגום, סיכום טקסט, צ'אט-בוט, וכן בכתיבה יצירתית. כתיבה יצירתית, בפרט שירה, כוללת אתגרים קלאסיות והן שיטות מתקדמות המבוססות על למידה עמוקה למשל, טרם NLP רבים, אשר הן שיטות התגברו עליהן לחלוטין: שפה פיגורטיבית ומלאה במטאפורות, קושי בביצוע אבלואציה בשל הערכה סובייקטיבית, וכן היעדר פרמטרים מוגדרים לאבלואציה. המבנה הייחודי והמורפולוגיה העשירה של השפה העברית, הופכים את השירה העברית לבעלת רובדים עמוקים ופוטנציאל להגיע לרמה ספרותית גבוהה מאוד. אך אליה וקוץ בה- הפוטנציאל הגבוה ברמת השירה העברית מקשה על למידה של מודל שפה שיודע להבין ולייצר טקסט כמוה. כל אלה בנוסף להיעדר דאטא דיגיטלי זמין, הופכים את ביצועה של משימה זו למורכבת עוד יותר, ומעטים הניסיונות שנעשו בתחום. לאור זאת, החלטנו לנתב את חיבתנו לשירה עברית כדי לנסות להתמודד עם אתגר זה. מכאן שהגדרת הבעיה עימה מתמודד הפרויקט הינה ייצור אוטומטי של שירה עברית.
attachment 281-Poemachine - מח(ו)לל הקודש.pdf