חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ח חוברת 1 - יוני 2021

עפר דרורי 19.04.2021 20:40
חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ח חוברת 1 - יוני 2021


חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ח חוברת 1 - יוני 2021
attachment 1-281-חדשות הקבוצה יוני 2021.pdf