חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל' חוברת 1 - יוני 2023

עפר דרורי 14.06.2023 01:43
חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל' חוברת 1 - יוני 2023


חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל' חוברת 1 - יוני 2023
attachment 1-301-news.pdf