עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך ל' - יוני 2023, קובץ מלא לקריאה והורדה

עפר דרורי 14.06.2023 01:45
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך ל' - יוני 2023, קובץ מלא לקריאה והורדה


עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך ל' - יוני 2023, קובץ מלא לקריאה והורדה