חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל"א חוברת 1 - יוני 2024

עפר דרורי 20.06.2024 20:44
חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל"א חוברת 1 - יוני 2024


חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך ל"א חוברת 1 - יוני 2024
attachment 1-311-news.pdf