מטריקה, סגמנטציה ומבנה קואורדינטות במערכת אחזור טקסט, איריס ארד

07.01.2006 02:56

attachment 121-matrica.pdf