"אנו משתדלים יותר" – שימושי אחזור מידע באתר השאלות והתשובות השני בגדלו בעולם - מצגת ההרצאה

12.01.2009 01:18

מצגת ההרצאה

attachment 152-answers-012008-pres.pdf