אחזור מידע: אתמול, היום ומחר (?)

יעקב שויקה 11.10.2018 06:55
יעקב שויקה

יעקב שויקה


בהרצאה זו נסקור מספר תופעות בולטות בהתפתחותו של התחום הזה – אחזור מידע – מאז שנות הששים המוקדמות, תוך אזכור אפיזודות אישיות שהמחבר חווה בלוותו את התחום מקרוב לאורך השנים, ותוך שימת דגש על מורכבות השפה העברית והבעיות המיוחדות שהיא מעוררת, והגישות האפשריות לפתרונן. מאמר האלגוריתם שדיבר עליו פרופ' שויקה מצורף למטה.
attachment ChouekaBratley1982.pdf