Data as an Asset - היכולת להסתכל על נתונים כעל נכס ארגוני, לכמת, להעריך את תרומתו ולהתארגן בהתאם לכך

STKI STKI, מארס 2020 15.03.2020 03:44
Data as an Asset - היכולת להסתכל על נתונים כעל נכס ארגוני, לכמת, להעריך את תרומתו ולהתארגן בהתאם לכך


במפגש תקפנו את נושא הערך שניתן לייצר מנתונים וההסתכלות על נתונים כ"נכס". התחושה היא , נתונים מהווים נכס חשוב data is the new oil שזה אכן הדיבו ר בקרב ארגונים , ססמאות כמו : לצמיחה ואף הישרדות הארגון בשנים הקרובות וכו'. אבל במקרים רבים יש תחושה שאלה אכן רק סיסמאות, ו שקשה מאוד להוכיח אות ן ולהצמיד להן מספרים. כשמנהלי דאטה מבקשים יותר תקציבים, הם נדרשים להראות ערך מדיד ולהצדיק את העלויות הגבוהות שנלוות לתשתיות דאטה, . data scienceניהול נתונים, וכ"א שדורש משכורות גבוהות בעולם ה איך עוברים מ סיסמאות לערך מדיד? איך מסתכלים ע ל נתונים כנכס שאינו שונה משאר נכסי הארגון? איך מכמתים את השווי של הנתונים עבור הארגון? איך מגדילים באופן שיטתי את הערך? מובאים כאן עיקרי התובנות שעלו מהמפגש .Data as an Assetאלה הנושאים שעמדו בלב המפגש
attachment 271-Data_as_an_asset_final.pdfהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה