כרך ט"ו חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ו - קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ו - קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך ט"ו חוברת 1- ינואר 2009


אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים - עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ו (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים, עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS


סמנטיק ווב וארגון ה-W3C

אורי עידן 30.10.2008
סמנטיק ווב וארגון ה-W3C

אורי סקר בקצרה את ארגון ה- w3c שהוא בפועל "מכון התקנים" של WEB. בעקבות פעילותו פורסמו עד כה כ- 110 תקנים הקשורים לטכנולוגיית ה- WEB. הוצגה הרשת הסמנטית המהווה מבנה נתונים מקובל המאפשר קריאה קלה של נתונים ע"י מכונה והבנתם ע"י תוכנה. נמסרו בהרצאה ...

אחזור באמצעות קלסיפיקציה של מידע

אלעד תיאר את המרכיבים המרכזיים של המוצר Noga Class המאפשרים לסייע בקלסיפיקציה של מאגרי מידע. מודול אחד ממערכת מאפשר לאתר גרסאות של כל מסמך עפ"י התוכן שלו. מודול אחר יוצר קשר בין מסמך לבין הלקוחות העסקיים הקשורים אליו. מודול אחר כולל מנוע חוקים שיכ...


מנועי חיפוש ארגוניים

עינת שמעוני STKI - שולחן עגול יוני 2008 30.07.2008
מנועי חיפוש ארגוניים

סיכום מפגש שולחן עגול בנושא מנועי חיפוש ארגוניים.

שרות אחזור טקסט של גוגל

עפר דרורי עלון קבוצת ענין אחזור טקסט - SIGTRS 27.07.2008
שרות אחזור טקסט של גוגל

בשנים האחרונות סקרנו את מוצרי אחזור הטקסט התומכים בשפה העברית וניתנים לרכישה בארץ. לצד סקירה של המוצר צרפנו טבלת תכונות של המוצר המאפשרת השוואה בין מוצרים דומים. טבלת ההשוואה מבוססת על טבלת הקריטריונים שפרסמתי בשנת 2005 והיא גרסה רביעית של המסמך. ...


מיומנו של מחפש עצמאי, לחפש וגם למצוא...

כיצד לחפש וגם למצוא... טיפים ועצות מבוססות נסיון רב של מחפש עצמאי - ASKZEEV זאב גרניברג

אחזור קבצי מוזיקה ואודיו באינטרנט

במאמר מידע חשוב כיצד לאתר קבצי מוזיקה ואודיו, אתרים וכלים