כרך י"ד חוברת 2

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1 כרך ל"א חוברת 2
עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 2 כרך יד' - יוני 2008

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 2 כרך יד' - קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך יד' חוברת 2 - יוני 2008

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך יד' חוברת 2 - יוני 2008


אינדקס לכרכים א' עד יד' עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד יד' עפ"י מחברים - עלון קבוצת עניין אחזור טקסט

אינדקס לכרכים א' עד יד' עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד יד' עפ"י כותרים - עלון קבוצת עניין אחזור טקסט


פענוח טקסטים מודפסים וספרות בכתב יד

כאשר מוזכר נושא ה OCR (פענוח תווים אופטי) יש תמיד תחושה שמתרחש נס וגם כי מדובר על נושא חדיש ועכשווי (לפחות זה היה נכון מבחינתי). בפועל, מסתבר שרעיון ה OCR נולד כבר בתחילת המאה העשרים (הרבה לפני עידן המחשב). תחילתו התרחשה תוך ניסיון מהפכני ליצור מ...

כיצד לשדרג מיקום של אתרים במנועי חיפוש

מאמר זה מתייחס לתחום ה- SEO - Search Engine Marketing תוך התייחסות אל מנועי החיפוש העיקריים הקיימים בשוק, שהם גוגל, יאהו ומיקרוסופט. המאמר מציג את העקרונות הבסיסייים בלבד לפעילות SEO על אתר אינטרנט מתוך מטרה לשפר את דירוגו בתוצאות החיפוש


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים, גירסה 4.2008

עפר דרורי SIGTRS כרך יד' חוברת 2 02.04.2008
מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים, גירסה 4.2008

מערכות מידע בעבר טיפלו בעיקר בניהול רשומות בתוך בסיסי נתונים כאשר רוב המידע ברשומות היה מידע מפורמט בשדות נתונים בעלי אופי מוגדר מראש (הן בגודל שדות המידע והן בפורמט שלהם). מזה כמה שנים מערכות מידע נדרשות לטפל גם במידע שאיננו מפורמט כמו טקסטים, תמ...

מנועי חיפוש בעברית – סקירה זמנית – מרץ 2008

הסקירה האחרונה שהוצאתי לגבי מנועי חיפוש בעברית הייתה ביוני 2006. בסקירה הוצגו כל השחקנים למנועים בעברית, שישה במספר בצמוד לנתונים טכניים על הנציגות שלהם בארץ. לאחרונה קבלתי מספר בקשות לעדכון הסקירה. בעבר הייתי מפיץ סקירה אחת לשנה והשוק היה יציב י...


מידע רפואי ברשת האינטרנט לשרות המטפלים והמטופלים

ד"ר רות הנדזל SIGTRS, כרך 14 גליון 2 24.03.2008
ד"ר רות הנדזל

בכתבה זו נעשה נסיון לתת מושג כללי על האפשרויות לקבלת מידע רפואי ברשת, למטפלים ולמטופלים, תוך שימוש בדוגמאות מעטות מייצגות. כמובן שקיימים מצבים רבים ואתרים רבים שלא הוזכרו כאן, ותרומתם למידע חשובה מאוד. ניתן לראות בכתבה זו מעין הצצה ראשונית לעולם ...


עיבוד טקסט - מונחים ויישומים

בהרצאה הוסברו מושגי ייסוד בעיבוד טקסט, אחזור מידע ויישומים בתחום. הוסבר ההבדל בין שדות פתוחים לשדות מפורמטים ומה היתרונות של כל אחד מהפורמטים. הוצגו הפעולות השימושיות באחזור טקסט הוצגו המונחים הקיימים בעיבוד טקסט