כרך כ' חוברת 2

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1 כרך ל"א חוברת 2
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כ' - דצמבר 2013, קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כ' - דצמבר 2013, קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ' חוברת 2 - דצמבר 2013

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ' חוברת 2 - דצמבר 2013


אינדקס לכרכים א' עד כ' (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כ' (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כ' (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד כ' (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים


פרמטרים המסייעים להצלחת דיבור ממוחשב

את הדיבור הממוחשב, ה-TTS (Text to Speech) אין כמעט צורך להציג כיום. הוא משמש בחיי היום-יום, למשל במקרי לקות ראייה, לקות קריאה, מוגבלות בדיבור, משחרר את הידיים והעיניים ('קריאה' בזמן נהיגה), שילוב עם מערכת זיהוי דיבור (בעיקר בטלפוניה) ושימור הקול ל...

גרפים קונספטואליים (CGS), דרך מעניינת להבנה סמנטית

במאמר זה מוצגת מערכת דדוקטיבית עם ייצוג מובנה אשר בנויה מגרפים רעיוניים משופרת בהיררכיית סוגים שמבצעת התאמה ואחזור באופן ליניארי ואסוציאטיבי המשתמש ברשומות באורך משתנה


זיהוי דיבור

עידן שלוש 17.07.2013
זיהוי דיבור

מערכת זיהוי דיבור או מערכת זיהוי קול היא מערכת ממוחשבת (תוכנה וחומרה או תוכנה בלבד) המסוגלת לפענח דיבור אנושי. הקלט למערכת מגיע ממיקרופון שאליו מדבר המשתמש, משיחת טלפון הנקלטת במערכת וכיוצא בזה והפלט הינו המידע הרלוונטי (המילולי) שזוהה באות הדיבור.

טכנולוגיה סמנטית להבנת שפה

עובד הידע (Information Worker) של ימינו הורגל ע"י Google לראות את העולם דרך מסך החיפוש. הוא מקליד אוסף מילים, והמערכת מחזירת לו תשובות רלוונטיות ממרחבי הרשת. היכולות המדהימות של מנועי החיפוש ברשת גורמת למשתמשים ולאנשי IT לחשוב כי אם רק יבחרו את...