כרך י"ז חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך י"ז - קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך י"ז - קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך י"ז חוברת 1 - ינואר 2011

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך י"ז חוברת 1 - ינואר 2011


אינדקס לכרכים א' עד י"ז (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד י"ז (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד י"ז (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד י"ז (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים


מבוא לזיהוי דיבור, תרגום מכונה ודיבור ממוחשב

גרמני ויפאני מדברים בטלפון, כל אחד מדבר בשפתו שלו, ובכל זאת הם מבינים זה את זה מצוין. הכיצד? את האתגר השאפתני הזה, הנקרא Speech-to-Speech, לקח על עצמו פרויקט Verbmobil (1993-2000). פרויקט יקר זה, במימון ממשלת גרמניה וכמה קונצרנים גרמניים, שילב של...

שימוש בטכנולוגיות מבוססות קוד-פתוח בפרוייקטי אחזור-טקסט

שימוש בכלי-קוד פתוח בפרוייקטי אחזור-מידע עשוי להקטן האת משך הפרויקט ועלותו וכן לספק יכולות משמעותיות. ההרצאה דנה בפרטי הדברים.


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 102010

מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ. מסמך זה נילווה למסמך "קריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 5" ואשר יכול לסייע בתהליך בחירת מנוע מסחרי מסוים מתוך רשימה של מספר מנועים.

חיפוש עברי: לראשונה בקוד פתוח. אתגרים, פתרונות והתמודדויות אחרות.

בעולם עתיר מידע, אחזור טקסט הינו אחת מהבעיות הטכנולוגיות המורכבות ביותר. חברות וארגונים נעזרים בכלים טכנולוגיים שונים כדי לאפשר חיפוש במאגרים שברשותם, אך להבדיל מקטלוג ידני של החומר – אין בכך ערובה לאיכות התוצאות. שימוש באינדקס (inverted index) – ...


זה נשמע סינית? כלים לניתוח ניתוח טקסט בעברית ובשפות אחרות

זה נשמע סינית? כלים לניתוח ניתוח טקסט בעברית ובשפות אחרות

MKnowledge - תוכנה לקבלה, ניתוח והצגה של ידע

המערכת מקבלת ומנתחת כל סוג מידע דיגיטלי: – מסמכים )קבצי וורד, אקסל, PDF )... – דואר אלקטרוני – אתרים באינטרנט )כולל אתרים דינמיים( – בסיסי נתונים רלציונים ) Mssql , Oracle , Mysql ) – מערכות ניהול תוכן ) SharePoint , Documentum ) • כל המסמכי...