כרך כ"ב חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כב' - יוני 2015, קובץ מלא לקריאה והורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כב' חוברת 1 - יוני 2015

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כב' חוברת 1 - יוני 2015


אינדקס לכרכים א' עד כב' (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כב' (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כב' (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד כב' (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים / מוצרים, גרסת מאי 2015

מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ. מסמך זה נילווה למסמך "קריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 5" ואשר יכול לסייע בתהליך בחירת מנוע מסחרי מסוים מתוך רשימה של מספר מנועים

רשת האינטרנט – בין מידע למודיעין

רביטל מרום אלגרבלי 29.04.2015
רשת האינטרנט – בין מידע למודיעין

"אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא משמיע קול?" - שאלתו של הפילוסוף ג'ורג' ברקלי, מקבלת משמעות חדשה בעולמנו. במאה ה-18 פיתח ברקלי את האידיאליזם הסובייקטיבי- גישה פילוסופית הגורסת שעצמים קיימים רק כאשר תופסים אותם (Perception). אם ניקח את הג...


מודיעין סייבר

דדי גרטלר 29.04.2015
מודיעין סייבר

התקפות סייבר נמצאות בעלייה! יריבים ברחבי העולם מנסים לקבל נתונים טכניים, פיננסיים, אסטרטגיים, וביטחוניים לאומיים מממשלות, תעשייה פרטית, ספקי התשתיות שלנו, כמו גם אזרחים פרטיים. תוקפים משתמשים בשיטות מתוחכמות יותר ואגרסיביות הדורשות אמצעים תקיפים ב...

מנוע חיפוש ויזואלי

מיכאל צ'רטוק 15.01.2015
מנוע חיפוש ויזואלי

סופרפיש מפתחת טכנולוגיה לחיפוש ויזואלי המאפשרת מציאת תמונות בעלות תכנים דומים וכן אוביקטים זהים ודומים בתמונות


מיצוי מידע מרשתות חברתיות לתהליכים עסקיים

אחת מהמהפכות הדיגיטליות בשנים האחרונות היא כנראה ההופעה וההתפתחות של הרשתות החברתיות. אנשים מכל העולם יוצרים מידי יום כמויות עצומות של תכנים מגוונים ומשתפים אותם ברשתות החברתיות בהם הם חברים ופעילים (FaceBook, Twitter Instegram, LinkedIn, VContact...