כרך כ"ט חוברת 2

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1 כרך ל"א חוברת 2
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כ"ט - דצמבר 2022, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כ"ט - דצמבר 2022, קובץ מלא לקריאה והורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ט חוברת 2 - דצמבר 2022

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ט חוברת 2 - דצמבר 2022


אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 2) עפ"י תאריך פרסום

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 2) עפ"י תאריך פרסום

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים


הצלחה ל-ChatGPT: יותר ממיליון משתמשים בכמה ימים בלבד

צבי קצבורג אנשים ומחשבים, 6 בדצמבר 2022 25.12.2022
הצלחה ל-ChatGPT: יותר ממיליון משתמשים בכמה ימים בלבד

הסיבה להצלחה: בוט הבינה המלאכותית הזה, של Open AI, מציע הרבה יותר ממה שמציע בוט מהשורה ● עם זאת, יש לו מתנגדים, שטוענים שהוא יכול לייצר פייק ניוז

מנגנון שאילת שאלות ומתן התשובה מקצה לקצה לשיפור הבנת הנקרא עבור ילדים עם קשיי קריאה.

דיסלקציה משפיעה על 15-20% מאוכלוסיית העולם. אנשים דיסלקטים חווים קושי בקישורים שפתיים כגון איות, הגייה והבנת הנקרא.


לקראת קטלוג עמוק (DEEP CATALOGING) -  קריאה וקטלוג אוטומטיים של כתבי יד ומסכים ארכיוניים

מדעי הרוח הדיגיטליים הם שדה נרחב העוסק במגוון היבטי המחשבו עבור אוצרות הרוח והתרבות האנושית, החל משימור, הנגשה ואחזור דיגיטליים ועד לשימוש בכלים אלגוריתמיים ובכלי המחשה לניתוח הידע. קטלוג עומק הוא מודל שמבקש לרתום כלי בינה מלאכותית לקטלוג שאינו רק...