כרך כ"ג חוברת 2

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כג' - דצמבר 2016, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך כג' - דצמבר 2016, קובץ מלא לקריאה והורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כג' חוברת 2 - דצמבר 2016

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כג' חוברת 2 - דצמבר 2016


אינדקס לכרכים א' עד כג' (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כג' (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כג' (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד כג' (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים


ניתוח טקסט בטכנולוגיה סמנטית

באמצעים הטכנולוגיים הזמינים כיום, איסוף מידע ממקורות מגוונים בכמויות עצומות היא עובדה קיימת, הדרישה והאמצעים לאיסוף עוד ועוד מידע הולכים ומתפתחים כל העת, ומדגישים את הצורך ההולך וגבר להתמודד עם המידע ולהפיק ממנו תוצרים שישרתו את הארגון בבצוע משימו...

מהם "בוטים" bots?

האם Bots הם ה"דבר הבא" ב- Engagement של ארגונים אל מול לקוחותיהם? האם הם יחליפו ערוצים קיימים אחרים? האם יהוו "שכבת על" מעל ערוצים אחרים )אולי כתחליף לאפליקציות המובייל בתצורתן העדכנית כיום(?


מערכות איסוף וניתוח מידע מודיעיני

האתגר הראשוני הינו ביירוט או איסוף המידע בפורמט שאינו מוצפן, הקושי השני הינו באיגוד המידע לפרופילים מודיעיניים על ידי איחוד ישויות ורשומות המידע. האתגר השלישי הינו לקשר בין הישויות היחידניות ולבסוף לקשר את הפעילויות המבוצעות ביניהן. בהרצאה נדון ...

יצירת קשרים מתוך מאגרי מידע

יצירת קשרים מתוך מאגרי מידע