כרך י"ד חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
קובץ העלון חוברת 1 כרך יד' - ינואר 2008

קובץ מלא של העלון חוברת 1 כרך יד' - ינואר 2008עיבוד שפה טבעית בערבית: סיווג מסמכים באונטולוגיה מוגדרת

נמרוד הרשברג וכפיר בר עלון SIGTRS כרך 14 חוברת 1 18.10.2007

הכלי ש-Intuview מפתחת מקבל מסמכים בערבית (בשלב הראשון, שפות אחרות תיתוספנה בשלבים הבאים), מנתחם ומפיק דו"ח עליהם. הדו"ח מכיל מידע ישיר ועקיף שאפשר להפיק מהמסמכים ואפיון המסמכים בקטגוריות כגון רמת הרדיקליות של המסמך, סיווגו לכתות אסלאמיות מסוימות ו...

חיפוש לפי משמעויות

ד"ר אברהם מידן עלון SIGTRS כרך 14 חוברת 1 18.10.2007


מורפולוגיה למנועי חיפוש

גיורא שמעוני עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, יולי 2007 23.07.2007

המאמר מתאר את המוצר HI לישנא שהוא מנוע מורפולוגי מורחב לשפה העברית וכולל טיפול גם בכתיב מלא וחסר ועוד. כדי להגיע לזמני תגובה קצרים המנוע המורפולוגי כולל טבלה של מילים ראשיות ואלגוריתם יעיל לפיתוח כל הנגזרות שלהן. הפיתוח המורפולוגי נעשה בצורה מקוונ...

הצגה מקובצת של תוצאות חיפוש עפ"י טקסונומיה ארגונית בשילוב מנשק LCC&K

ויקי מרדכי, עפר דרורי, אריאל פרנק sigtrs 14.1 19.07.2007

אחת הבעיות המרכזיות בתהליך אחזור מידע מתעוררת בשלב של בחינת רשימת התשובות ע"י המשתמש. רוב מנועי החיפוש כיום מציגים את התשובות ברשימה רציפה, המדורגת על פי מידת הקירבה של התשובות לערכי שאילתת החיפוש. רמת הדרוג הנמוכה של המנועים, בשילוב עם הצגת הרשימ...