כרך כ"ט חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1 כרך ל"א חוברת 2
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כ"ט - יוני 2022, קובץ מלא לקריאה והורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 1 כרך כ"ט - יוני 2022, קובץ מלא לקריאה והורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ט חוברת 1 - יוני 2022

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך כ"ט חוברת 1 - יוני 2022


אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 1) עפ"י תאריך פרסום

אינדקס לכרכים א' עד כ"ט (כולל חוברת 1) עפ"י תאריך פרסום


יומן מסע, עדים במדים

ישראל לנצ'נר 26.04.2022
ישראל לנצ'נר

מידי שנה יוצאות משלחות נוער מישראל לפולין למסע המהווה מרכיב מרכזי בהנחלת זיכרון השואה. בכתבה זו נעקוב אחר מסע חיילי צה"ל לפולין כפי שקלט בעינו ובליבו חברי ישראל לנצ'נר שהצטרף למסע.

המסע לארגון מונע-נתונים

עינת שמעוני 07.04.2022
המסע לארגון מונע-נתונים

בהרצאה הוצגה הדרך להפיכת הארגון לארגון מונע נתונים, על הקשיים בדרך ועל היתרונות בסוף המסע.


בסיס הנתונים Redis  ושימושיו לאחזור מידע

Redis הוא בסיס נתונים מסוג NoSQL הפועל בזיכרון (In-Memory), ומבוסס קוד פתוח, הוא בין בסיסי הנתונים הפופולריים ביותר בקטגוריית בסיסי הנתונים הפועלים בשיטת המפתחות מקבוצת NoSQL. Redis מאפשר פתרון בעיות מורכבות באמצעות אופטימיזציה של מבנה הנתונ...