כרך ט"ז חוברת 1

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ח חוברת 2 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1 כרך ל"א חוברת 2
עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ז - קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור טקסט, חוברת 1 כרך ט"ז - קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך ט"ז חוברת 1 - ינואר 2010

חדשות קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS - כרך ט"ז חוברת 1 - ינואר 2010


אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 1) עפ"י מחברים, עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS

אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד ט"ז (כולל חוברת 1) עפ"י כותרים, עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS


מפת הדרכים של החיפוש הארגוני במיקרוסופט: MOSS

בהרצאה הוצגו יכולות של מנוע החיפוש של SharePoint 2010. פירוט בכתבה המצורפת.

מפת הדרכים של החיפוש הארגוני במיקרוסופט: FAST

תכונות מנוע החיפוש FAST בגרסת FAST Search 2010 for SharePoint בכתבה המצורפת


שימוש במודלים ובכלי Web 2.0 לצורך ניהול ידע ארגוני

במאמר מציגה עינת שמעוני את הבעיות הקיימות היום בניהול ידע ארגוני וכיצד גישת ה- WEB2 מסייעת בניהול זה. מצגת ההרצאה בתחתית הדף.

הארגון, המשתמשים ומנוע החיפוש בצל "הצפת המידע"

במאמר סוקר יוסי דבש את צרכי המשתמש בנושא אחזור ומציאת מידע ומציג את המנוע רקסי-גו שפותח בחברותו


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 7.2009

מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום מנועי אחזור טקסט, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ.

תכונות מנוע החיפוש Fast

עפר דרורי 09.07.2009
תכונות מנוע החיפוש Fast

המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Fast בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך הקריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.


תכונות מנוע החיפוש RexyGo

עפר דרורי 22.06.2009
תכונות מנוע החיפוש RexyGo

המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור RexyGo בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

עינת שמועני

סיכום רשמים מדיון ב שולחן עגול בנושא שימוש בכלי Web 2.0 לצורך יוזמות ניהול ידע פנים ארגוניות. התובנה המרכזית: הכלי הבולט ביותר שהוזכר בדיון היה ה-Wiki, יותר מבלוגים, RSS, רשתות חברתיות וכד'. משתתפי הדיון ציינו את ה-Wiki ככלי בעל פוטנציאל הגבוה היו...


תכונות מנוע החיפוש Attivio

עפר דרורי 18.05.2009
תכונות מנוע החיפוש Attivio

המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Attivio בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

מצורף מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009. מטרת הגלופה לסייע לגופי מחשוב שנזקקים למנוע חיפוש למערכות המידע שלהם וצריכים לבצע השוואה בין מוצרים קיימים. גרסה זו שימשה גופים רבים לפני ביצוע מכרז על מנועי חיפוש. הערות והצעות לגלופה ית...