כרך י"ח חוברת 2

"מידע וטקסט", עלון קבוצת העניין SIGTRS כרך כ"ב חוברת 1 כרך א' חוברת 1 כרך א' חוברת 2 כרך ב' חוברת 1 כרך ב' חוברת 2 כרך ג' חוברת 1 כרך ג' חוברת 2 כרך ד' חוברת 1 כרך ד' חוברת 2 כרך ה' חוברת 1 כרך ה' חוברת 2 כרך ו' חוברת 1 כרך ו' חוברת 2 כרך ז' חוברת 1 כרך ז' חוברת 2 כרך ח' חוברת 1 כרך ח' חוברת 2 כרך ט' חוברת 1 כרך ט' חוברת 2 כרך י' חוברת 1 כרך י' חוברת 2 כרך י"א חוברת 1 כרך י"א חוברת 2 כרך י"ב חוברת 1 כרך י"ב חוברת 2 כרך י"ג חוברת 1 כרך י"ג חוברת 2 כרך י"ד חוברת 1 כרך י"ד חוברת 2 כרך ט"ו חוברת 1 כרך ט"ו חוברת 2 כרך ט"ז חוברת 1 כרך ט"ז חוברת 2 כרך י"ז חוברת 1 כרך י"ח חוברת 1 כרך י"ט חוברת 1 כרך כ"ג חוברת 1 כרך י"ט חוברת 2 כרך כ' חוברת 1 כרך כ' חוברת 2 כרך כ"א חוברת 1 כרך כ"א חוברת 2 כרך כ"ב חוברת 2 כרך כ"ג חוברת 2 כרך כ"ד חוברת 1 כרך כ"ד חוברת 2 כרך כ"ה חוברת 1 ארכיון "מידע וטקסט" כרך כ"ה חוברת 2 כרך כ"ו חוברת 1 כרך כ"ו חוברת 2 כרך כ"ז חוברת 1 כרך כ"ז חוברת 2 כרך כ"ח חוברת 1 כרך כ"ח חוברת 2 כרך כ"ט חוברת 1 כרך כ"ט חוברת 2 כרך ל' חוברת 1 כרך ל' חוברת 2 כרך ל"א חוברת 1
עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך י"ח - דצמבר 2011, קובץ מלא להורדה

עלון קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט, חוברת 2 כרך י"ח - דצמבר 2011, קובץ מלא להורדה

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך י"ח חוברת 2 - דצמבר 2011

חדשות קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט - SIGiTRS - כרך י"ח חוברת 2 - דצמבר 2011


אינדקס לכרכים א' עד י"ח (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד י"ח (כולל חוברת 2) עפ"י כותרים

אינדקס לכרכים א' עד י"ח (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים

אינדקס לכרכים א' עד י"ח (כולל חוברת 2) עפ"י מחברים


OCR במערכת נט המשפט

ירדן ירדני 27.10.2011
OCR במערכת נט המשפט

בבתי המשפט נפתחים ביום כ-4,000 תיקים חדשים, ובמערכת מתויקים מידי יממה כ-135,000 מסמכים חדשים. כל המסמכים המוגשים בנייר במזכירויות בתי המשפט, נסרקים ומתויקים בתוך התיקים האלקטרוניים. באמצעות אתר האינטרנט יכולים עורכי דין בעלי כרטיס חכם להגיש מסמכים...

ניהול ידע בחקירות

נמרוד בלומקין 27.10.2011
ניהול ידע בחקירות

חקירות פליליות מתחלקות באופן קטגורי לשתיים חקירות גלויות – חקירות שנובעות בעקבות תלונה (למשל חקירת אונס) שבה גוף האכיפה מברר את העובדות הקשורות לתלונה ומנסה להגיע לחקר האמת. בחקירה כזו יש זיהוי מראש של האירוע עליו הוגשה התלונה ועבודת גוף האכיפה מ...


תקציר מעבודת  מחקר בנושא "חברי הכנסת כצרכני מידע"

מטרתה העיקרית של עבודה זו הייתה לחקור את אופן השימוש במידע על ידי חברי הכנסת מאז כינונה ב-1949 ועד לאחרונה, תקופה של למעלה מחמישים שנה. בפרק הראשון של העבודה בדקנו את אמצעי המידע שהעמידה הכנסת מאז כינונה ועד היום לרשות חברי הבית. בפרק השני בדקנו ב...